Apelujemy do Papieża Franciszka, aby ustanowił nabożeństwo
Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca dla całego Kościoła

13335 – tyle osób podpisało petycję
13335 – tyle osób podpisało petycję

Apelujemy do Papieża Franciszka, aby ustanowił nabożeństwo
Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca dla całego Kościoła

Wypełnijmy prośbę Maryi - nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca

Matka Boża w Fatimie przekazała orędzie jednocześnie tragiczne i pełne nadziei dla ludzkości. Jej przepowiednia zawierała wizję klęsk, jakie miały spaść na świat – zapowiedź wojen, głodu, prześladowania Kościoła, a nawet samego papieża. Maryja ofiarowała nam wówczas konkretne wskazówki, jak zapobiec tym strasznym wydarzeniom: wprost zażądała poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu oraz zadość czyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca.

 

Dzięki poświęceniu Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi wypełniona została pierwsza prośba Niepokalanej Dziewicy. Jako świeccy katolicy pragniemy wypełnić całkowicie pragnienie Jezusa, przekazane nam w Orędziu Jego Matki.

Maryja pragnie naszych serc - wypełnijmy Jej prośbę

Wielu katolików na świecie praktykuje już prywatnie to nabożeństwo, to jest w pierwsze soboty pięciu kolejnych miesięcy spowiadają się, przystępują do Komunii Świętej i starają się wynagrodzić za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi odmawiając część różańca i rozmyślając nad jego tajemnicami. Wciąż jednak jest to osobista modlitwa pojedynczych katolików. Pragniemy – zgodnie z wolą Naszej Matki – aby do tej pobożnej praktyki dołączyło się jak najwięcej naszych braci i sióstr w wierze. To właśnie będzie możliwe, gdyby nabożeństwo zostało ustanowione obowiązującym w całym Kościele.

Wsparcie Ojca Świętego, a zwłaszcza ustanowienie tego nabożeństwa dla Kościoła powszechnego, będzie najlepszym dowodem przyjęcia  Orędzia i dogłębnego przyjęcia wezwania do nawrócenia. Tylko wierność Kościoła dopełni bowiem warunków, w których możliwa stanie się wizja spełnienia obietnic Maryi.

Treść petycji:

Wasza Świątobliwość,

Umiłowany Ojcze Święty!

 

jako wierni Kościoła Katolickiego, oddani Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i wpatrzeni w Jego Najświętszą Matkę – Królową Pokoju, pragniemy z głębi naszych serc podziękować Ci za poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi! Jednocześnie ośmielamy się wystąpić z kolejną prośbą – o oficjalne ustanowienie w Kościele Nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, jako wynagrodzenie za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Ojcze Święty,

doskonale pamiętamy przesłanie Matki Bożej z Fatimy, pozostające równocześnie orędziem tragedii i nadziei. Jej przepowiednia zawierała wizję klęsk, jakie miały spaść na świat – zapowiedź wojen, głodu, prześladowania Kościoła, a nawet samego papieża. Maryja ofiarowała nam wówczas konkretne wskazówki, jak zapobiec tym strasznym wydarzeniom: wprost zażądała poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu oraz zadość czyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Poprzez dokonanie tego doniosłego aktu poświęcenia Rosji wypełniłeś pierwszą część prośby Niepokalanej Dziewicy – wierzymy, że zechcesz również zachęcić katolików na całym świecie, aby starali się spełnić drugą część prośby Matki Bożej.

Niektórzy katolicy już praktykują nabożeństwo, o którego ustanowienie prosiła Maryja w Fatimie, a więc w pierwsze soboty pięciu kolejnych miesięcy spowiadają się, przystępują do Komunii Świętej i starają się wynagrodzić za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi odmawiając część różańca i rozmyślając nad jego tajemnicami. Wciąż jednak jest nas za mało. Pragnęlibyśmy – tak jak Matka Boża – aby do tej pobożnej praktyki dołączyło się jak najwięcej naszych braci w wierze. To właśnie mogłoby się stać możliwe, gdyby nabożeństwo zostało ustanowione obowiązującym w całym Kościele, a ponadto wsparte papieskim orędziem wzywającym do praktykowania.

Ojcze Święty,

Wielokrotnie dawałeś nam do zrozumienia, że uważasz pokój za jedną z najważniejszych wartości. Matka Najświętsza zapowiedziała, że jeśli wysłuchamy Jej próśb „Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeśli nie, [Rosja] rozpowszechni swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Dobrzy będą umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody będą unicestwione.”

Dlatego właśnie prosimy Cię o ustanowienie tego nabożeństwa wynagradzającego za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, czego pragnie od nas sam Pan Jezus i co przekazał w Fatimie za pośrednictwem swojej ukochanej Matki.”.

Ze swojej strony jednocześnie zobowiązujemy się wesprzeć Cię w tym przełomowym akcie. Jako czciciele Maryi pragniemy bowiem często odmawiać różaniec, uczestniczyć w Nabożeństwie Pierwszych Sobót i wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu za grzechy ludzkości. W pierwszej kolejności za nasze własne grzechy.

Ojcze Święty,

jako pokorni synowie i pokorne córki Kościoła, błagamy Cię o wysłuchanie naszej prośby. Prosimy, przyjmij zapewnienie o naszej modlitwie w Twoich intencjach, za Kościół Święty i losy całego świata.

 

W Jezusie Chrystusie

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca

Podpisz apel do Papieża Franciszka, aby ustanowił nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca dla całego Kościoła

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Czytaj więcej.